Casarramona, S.A. pretèn ser una empresa líder dins el mercat de la microinformàtica i, en particular, en els serveis per assolar l’òptim funcionament dels sistemes informàtics, centrant-nos en la vocació pel treball ben fet i la contínua millora dels nostres serveis i productes. Aquest fet transforma qualsevol treball nostre en un model de qualitat i satisfacció dels nostres clients.

Conscients de la dificultat que implica assolir i mantenir aquests objectius en un mercat cada dia més competitiu, Gerència considera imprescindible i es compromet a la implantació, manteniment i millora d’un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la Norma ISO 9001:2000, que integri i coordini les actuacions de tots els departaments i processos amb l’objectiu darrer de satisfer als nostres clients. Aquest compromís inclou aportar els recursos necessaris per al funcionament i millora del Sistema de la Qualitat.

Els objectius en matèria de Qualitat consisteixen en maximitzar la satisfacció del client, optimitzar l’eficècia tècnica de l’organització, apostar per la innovació tecnològica i potenciar la capacitat tècnica del nostre personal, en el marc de la filosofia de millora contínua. El compliment dels objectius és revisat periòdicament per Gerència.

Per al compliment d’aquesta Política de la Qualitat, es considera essencial la implicació de tot el personal de Casarramona, S.A. El responsable de Qualitat, com a representant de la Direcció, garanteix que aquesta Política és entesa i aplicada a tots els nivells de l’organització.

Finalment, la política de qualitat és revisada anualment.